KOOLITUSKESKUS LUNEST

Koolituskeskus LUNEST pakub eesti ja vene keele algõpet

Treeningud viiakse läbi kombineeritult kontakt- ja distantsvormingus. Sobib ka puuetega inimestele, piiratud töövõimega inimestele, samuti töötavatele inimestele, tööl

Meie programmid:

«Kogemusnõustaja » 256 akadeemilised tunnid. 2100 EUR (KM-ga)

Kogemusnõustaja on inimene, kellel on isiklik kroonilise diagnoosi või muu keerulise olukorraga elamise kogemus, kes on talle määratud diagnoosi ja ravietappidega või keerulise olukorra ja selle järelmitega kohanenud ning läbinud erialase ettevalmistuse.
Kogemusnõustaja nõustab klienti, s.t kroonilise diagnoosiga või keerulises olukorras inimest eesmärgiga pakkuda tuge ja teavet keerulises eluolukorras toime tulemiseks.

Pärast kogemusnõustaja koolituse läbimist on õppur omandanud:
• kogemusnõustamise eetilised alused,
• individuaalse ja grupiviisilise nõustamise oskused,
• kriisinõustamise oskuse,
• taastumisprotsessi isejuhtimise ja -edendamise kogemuse,
• oskuse lahendada ka kõige ootamatumaid probleeme ja tulla toime keerulistes olukordades.

Kogemusnõustaja kutse omandanud inimesed võivad lepingu alusel töötada haiglates ning HIVi, tuberkuloosi või sõltuvusega elavatele inimestele, nagu ka vähktõve või muude diagnoosidega elavatele patsientidele teenuseid pakkuvates organisatsioonides. Täiendav liikmelisus Kogemusnõustajate Kojas võib jätta koolituse läbinust atraktiivse mulje erialast tööd pakkuvatele asutustele.

«Tugiteenuste spetsialist e tugiisik » 280 akadeemilised tunnid 2200 EUR (KM-ga)

Tugiteenuste spetsialist e tugiisik on inimene, kes aitab teistel inimestel toime tulla keeruliste eluliste väljakutsetega.
Tugiteenuste spetsialisti ülesanne on aidata inimesel toime tulla kõikvõimalike eluliste ülesannetega hoolimata nende raskusest, aidata aru saada sotsiaalsest keskkonnast, leida lahendusi võlaprobleemidele, õpetada vajadusel õigeaegselt pöörduma tervishoiuteenustele ning aidata igakülgselt kaasa kliendi taasühiskonnastamisele.

Pärast tugiisikukoolituse läbimist on õppur omandanud:
• oskuse suhelda riiklike ametkondade (politsei-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajatega jne),
• teadmised sotsiaalteenuste toimimisest ja oskuse nendes orienteeruda,
• juhtumikorralduse oskuse,
• elementaarse arvutioskuse ja juriidilised algteadmised,
• oskuse lahendada ka kõige ootamatumaid probleeme ja tulla toime keerulistes olukordades.

Tugiisikuteenuste spetsialisti kutse omandanud inimene leiab endale tööalast rakendust mis tahes organisatsioonides ja asutustes, mis on pühendunud inimeste abistamisele.