Viimased uudised

Foto: supportdontpunish.org

„Ei karistustele, jah lahendustele!“ – koosolek tõhusama uimastipoliitika toetuseks 26. juunil

Eesti valitsus on loodetavasti astumas samme riikliku uimastipoliitika kursi korrigeerimiseks, vähemalt soovitab seda Justiitsministeerium hiljutises analüüsis „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku käitlemise kuriteokoosseisudes karistuste diferentseerimise võimalikkusest“. MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST kui uimastitarvitajate, nende lähedaste ja toetajate esindusorganisatsioon tervitab seda arengut ning teeb omalt poolt mõned praktilised ettepanekud, mis aitaksid muuta riiklikku uimastipoliitikat […]

Foto: supportdontpunish.org

«Нет наказаниям, да решениям!» – общественная акция в поддержку более эффективной наркополитики

Мы верим, что правительство Эстонии предпринимает шаги по корректировке курса национальной наркополитики, по крайней мере, так рекомендует Министерство юстиции в своем недавнем анализе “Возможности дифференциации наказаний за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ“. Эстонская ассоциация людей использующих психотропные вещества LUNEST , как представительная организация потребителей наркотиков, их семей и сторонников, приветствует […]

Uus uurimus pakub soovitusi opioidasendusraviteenuse kvaliteedi parandamiseks

2022. aasta teisel poolel viidi Eestis läbi uurimus „Opioidasendusraviteenuse kvaliteedi kogukonnapõhine hindamine“ („Client Satisfaction with Opioid Agonist Treatment in Estonia“), mis on osa Euraasia kahjude vähendamise ühenduse EHRA suuremast, kuut riiki (Eesti, Gruusia, Montenegro, Moldova, Ukraina ja Valgevene) hõlmanud võrdlevast uurimusest „Community-led monitoring of opioid agonist treatment“. Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee TAIEK kooskõlastatud uuring […]