MEIST

Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing “LUNEST”

Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST on eri emakeelega ja eri kodakondsusega (või ilma kodakondsuseta) inimeste kogukond.
MTÜ LUNEST tegeleb Eesti uimasteid tarvitavate inimeste huvide ja võõrandamatute inimõiguste kaitsega.
Meie missiooniks on vähendada ühiskonnas uimastitarvitajate suhtes levinud diskrimineerivaid hoiakuid.

Meie prioriteedid on:

  • uimastitarvitajate huvide ja võõrandamatute inimõiguste kaitse;
  • üldsuse teavitamine tõenduspõhistest lähenemistest probleemsele uimastitarvitamisele;
  • psühhoaktiivsete ainete täieliku dekriminaliseerimise, nende ainete tarvitamise eest määratavate karistuste kaotamise ja nende turgude tõhusa reguleerimise suunalise poliitika toetamine;
  • uimastitarvitajate tervise säilitamise ja haiguste ennetamise tõhusate programmide edendamine;
  • repressiivse uimastipoliitika ohvrite taasühiskonnastamine.
 
MTÜ LUNEST liikmeks astumise avaldus, liikmelisuse kord ja liikmemaksu tasumise eeskiri