LUNEST INFO

  1. aasta mail alustab Eesti uimastitarvitajate ühing LUNEST Tervise Arengu Instituudi toel tööd uue projektiga

„Uimastitarvitajate vajaduste seire, andmete kogumine, analüüsimine ja vahendamine ning töö uimastitarvitajatega MTÜ LUNEST osalusel“.

Projekti eesmärk on luua usaldusväärsed sidekanalid ja koostööplatvorm elutähtsa teabe vahetamiseks riiklike struktuuride ja uimastitarvitajate kogukonna vahel ning edendada nii uimastitarvitajatele kui ka uimastite süstijatele mõeldud kahjude vähendamise programmide populaarsust.

Projekti ülesannete hulka kuuluvad:

  • uimastitarvitajate ja -süstijate elutähtsate vajaduste kaardistamine kogukonna jõududega;
  • elutähtsa teabe kogumine, analüüsimine ja vahendamine tarvitajatelt tarvitajatele; teabe ettevalmistamine avaldamiseks veebilehel narko.ee;
  • tänavauimastite ohtlikkuse, kahjude vähendamise teenuste ja sotsiaalsete haiguste alase teadlikkuse tõstmine uimastisüstijate seas ning muu elutähtsa teabe vahendamine neile;
  • uimastitarvitajate ja -süstijate ning riiklike ametkondade, tervishoiuasutuste, kahjude vähendamise teenuseid pakkuvate organisatsioonide ja kogukondade vahelise suhtluse edendamine;
  • uimastitarvitajatele ja -süstijatele eneseabirühmade ja infopäevade korraldamine kogukonna jõududega ning spetsialistide ja ekspertide kaasamine neisse sündmustesse;
  • igakuiste „LUNESTi päevade“ ehk infopäevade korraldamine asendusraviasutuste ruumides;