SÜTIK TALLINN

Juunis 2018 aasta alustasid Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Põhja Prefektuur pilootprogrammiga SÜTIK, mis annab politseile võimaluse suunata narkootikumide tarvitamisel või väikeses koguses omamise tõttu kinni peetud narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel tugiisiku programmi. Programm on mõeldud mh fentanüüli ja amfetamiini tarvitajatele, selles osalemine on tasuta ja vabatahtlik. Programmiga võib liituda ka ilma suunamiseta, selleks tuleb ühendust võtta numbril 58844225 või kirjutada programmsutik@gmail.com.

Tugiisik toetab programmis osalejat narkootikumide tarvitamisest tekkinud probleemide lahendamisel, aidates tal leida just talle vajalikke tugiteenuseid – näiteks elu- ja töökohta, psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist ja sõltuvusravi. Tugiteenus kestab vähemalt aasta ning programmi tulemusena suureneb sõltuvusprobleemidega inimese toimetulek ja väheneb riskikäitumine.

Tervise Arengu Instituudi Narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juhi Aljona Kurbatova sõnul on tegemist Tallinnas toimiva pilootprogrammiga, mida õnnestumise korral soovitakse laiendada üle kogu Eesti.

„Sõltuvus narkootikumidest on haigus, mida saab ja tuleb ravida. Tarvitaja karistamine ei lahenda probleeme, miks inimene üldse narkootikume tarvitama hakkas, ka ei pane see teda tarvitamisest loobuma. Seetõttu on paljudes riikides, näiteks Portugalis kasutusel kahjude vähendamise ja nõustamise programmid just sotsiaalsete ja psühholoogiliste probleemidega tegelemiseks,“ ütles Kurbatova. „Enamik tarvitajatest on inimesed meie ümber, neil on pered. 40 protsendil narkootikume süstivatest inimestest Eestis on lapsed ja viiendik neist elab oma lastega koos. Aidates tarvitajat aitame me ka tema lähedasi.“

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre sõnul on Eestis tuhandeid süstivaid narkomaane, kes on sõltuvuse tõttu ühiskonnast paljuski irdunud. „Sageli on need inimesed jõudnud tupikusse – nad ei oska või suuda abi otsida ega näe seetõttu olukorrast väljapääsu. Nad vajavad kedagi, kes nende muresid kuulda võtaks ning kes aitaks neil astuda esimesed sammud olukorra lahendamiseks ja oma elujärje parandamiseks. Nüüd saavad politseiametnikud võimaluse ööpäevaringselt helistada tugiisikule, kes turvalises kohas hakkab sõltlast kohe nõustama ja konkreetseid lahendusi pakkuma.  Kui sekkumine on kiire ja abi lähemal, saame sõltlasi rohkem toetada uue elu alustamisel.“

„Oleme pikalt selle nimel tööd teinud ja mul on väga hea meel, et täna oleme astunud järjekordse olulise sammu narkoprobleemi lahendamiseks,“ lisas Tambre.

SÜTIK on juba teine narkootikumide tarvitajatele mõeldud programm. Aprillis 2018 aasta käivitasid TAI ja Põhja prefektuur vaid kanepitarvitajatele mõeldud pilootprogrammi VALIK, mille raames suunab politsei kanepit või selle analooge tarvitanud inimese tema nõusolekul nõustamisele. Nõustamise läbinud inimese suhtes ei algatata väärteomenetlust. Programmi raames viiakse läbi kuni 6 nõustamist, mille raames antakse kannabionoidide tarvitamise vähendamiseks või lõpetamiseks vajalikke oskusi. Programmis VALIK võib osaleda ka ilma politsei suunamiseta, selleks tuleb ühendust võtta MTÜ-ga Peaasjad meiliaadressil kanep@peaasi.ee või saata SMS või helistada kl 9-17 telefoninumbril 516 3356

Programm „SÜTIK“ – politsei poolt identifitseeritud või vabatahtlikult teenusele pöörduvatele narkootikume tarvitavatele inimestele

Programm SÜTIK on tugiisiku teenus, mis on välja töötatud narkootikumide tarvitajatele/sõltuvusprobleemidega isikutele, et läbi nende elukvaliteedi parendamise tõsta nende eluga toimetulekut ja vähendada nende poolt toimepandavate süütegude arvu.

Programm võimaldab eelkõige politseiametnikel suunata või saata narkosüüteo toime pannud narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel või selle alternatiivina tugiisiku programmi. Tugiisiku roll antud programmis on koostöös kliendiga toetada tema arengut ja leida talle vajalikke teenuseid, mis aitaks kliendil eluga paremini toime tulla sh tegeleda tarvitamisest tingitud probleemide lahendamisega. Tugiteenused omavad olulist tähtsust sõltuvusprobleemiga isiku vaimse tervise parendamisel ja sotsiaalse tasakaalu saavutamisel. Sõltuvusprobleemiga isikutele suunatud teenuseid on erinevaid, alates kahjude vähendamise teenustest, stabiilse elukoha leidmisest, tööle saamisest kuni sõltuvusravini välja (vt lõiku teenusega liitumisel pakub tugiisik kliendile abi)

Programm ehk tugiisiku teenus (edaspidi teenus) on kliendile tasuta ning sõltub isiku motivatsioonist ja soovist koostööd teha.

Teenuse eesmärk

Sõltuvusprobleemiga isikute tugiisiku teenuse eesmärk on nõustatava isiku iseseisva toimetuleku, tervise, töövõime ning elukvaliteedi parandamine läbi pideva toetamise ja kogemuste jagamise, nõustamise ja abiteenustega sidumise.

Programmi eesmärk on soodustada sõltuvusprobleemiga isiku toimetulekut sotsiaalsete probleemidega ning vähendada riskikäitumist.

Teenuse (sotsiaalprogrammi) kestvus ühele isikule on vähemalt aasta (12 kuud). Peale seda tööd kliendiga jätkatakse, kuid töö maht sõltub konkreetsest kliendi olukorrast ja eelmisel aastal saavutatud muutustest.

Sihtrühm

Sõltuvusprobleemiga isikud on antud teenuse mõistes narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ehk narkootikume tarvitavad isikud alates 18-ndast eluaastast, kes on:

 • kinni peetud narkootikumide tarvitamise või väikses koguses omamise tõttu ning suunatud politsei poolt teenusele,
 • pöördunud teenusele omal soovil.

Kliendi teenusele suunamisel tuleb võimalusel arvestada tema poolt toimepandud süütegude iseloomu ning mitte suunata isikut, kes võib kujutada ohtu tugiisikutele või teistele klientidele.

Tugiisik juhindub töös kliendiga nõustamise alustest.

Nõustamine tähendab:

 • isikuga toetavate suhete loomist,
  • eesmärgistatud vestluse pidamist,
  • isiku tähelepanelikku ärakuulamist,
  • isiku abistamist tema läbielamiste sõnadesse panemisel,
  • isikule korrektse informatsiooni andmist,
  • abi teadlike otsuste tegemisel;
  • abi tugevate külgede äratundmisel ja arendamisel.

Teenusega liitumisel pakub tugiisik kliendile abi:

 • Suhtlemisel erinevate ametiasutustega
 • Dokumentide vormistamisel (ID-kaart, elamisluba, selle taotlemine ja pikendamine)
 • Öömaja, varjupaiga või sotsiaalmajutusüksuses koha taotlemisel 
 • Sotisaaltoetuste taotlemisel
 • Töövõimehindamise dokumentide täitmisel 
 • Töötukassa teenustele registreerimisel
 • CV koostamisel ja tööotsimisel
 • Võlanõustamisele suunamiselt
 • Õigusalastele teenustele suunamisel
 • Tööõigusalasele teenusele suunamisel
 • Psühholoogilisele nõustamisele suunamisel
 • Kogemusnõustamist kvalifikatsiooni olemasolul
 • Infot arstiabi saamise võimalustest sh ravikindlustuseta isikutele
 • Infot nõustamis-, ravi ja rehabilitatsiooniteenuste kohta ning abi teenusele pöördumisel

NB! Juhul, kui isik ise avaldab soovi, et ta tahab kohe pöörduda ravile, aga ei tea kuhu, siis aidatakse tal leida sobilikud võimalused, kohad ja ajad ning toetatakse teda kuni ravini jõudmiseni välja. Juhul, kui isik ei soovi kohe pöörduda ravile, jäädakse teda toetama muudes  küsimustes kuni olukorra paranemiseni või huvi tekkimiseni ravile pöördumise vastu.

Kontaktid:

E-post: programmsutik@gmail.com

Tel: 5770 3773

www: www.lunest.ee