Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühingu LUNEST taotlus
opioidasendusraviteenuse kvaliteedi kogukonnapõhiseks hindamiseks sai eetikakomisjoni heakskiidu

Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühingu LUNEST taotlus
opioidasendusraviteenuse kvaliteedi kogukonnapõhiseks hindamiseks sai eetikakomisjoni heakskiidu

oktoober 25, 2022 Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühingu LUNEST taotlus
opioidasendusraviteenuse kvaliteedi kogukonnapõhiseks hindamiseks sai eetikakomisjoni heakskiidu
kommenteerimine on välja lülitatud
By Lunes OU

15. oktoobril kiitis Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee TAIEK heaks uurimuse
„Opioidasendusraviteenuse kvaliteedi kogukonnapõhine hindamine“ Eesti psühhotroopsete ainete
tarvitajate ühingu LUNEST eestvedamisel.

TAIEKi 2022. a otsusega nr 1121 heaks kiidetud uurimuse vastutavad uurijad on dr Anneli Uusküla Tartu
Ülikoolist ja dr Sigrid Vorobjov Tervise Arengu Instituudist, peamised läbiviijad Anna Markina Tartu
Ülikooli õigusteaduskonnast, Maris Salekešin Tervise Arengu Instituudist ja Jelena Antonova MTÜ-st LUNEST.

Euraasia kahjude vähendamise ühenduse EHRA rahastatud uuringut viivad Eestis ühiselt läbi Eesti
psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST, Tervise Arengu Instituut ning Tartu Ülikooli
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut.

2022. aasta seisuga saavad Eestis metadoonipõhist asendusravi u 650 inimest; teenust pakutakse
kümnes asutuses. Kava kohaselt hakkab uuring hõlmama kokku 250 asendusravi saavat inimest.

Meie soov on koguda teavet patsientide kogemuste kohta asendusraviteenusega ja nende hinnanguid
sellele, samuti teavet asendusravi saavate inimeste tervise seisundi ja elukvaliteedi kohta. Taoline teave
on väga oluline asendusraviteenuste kvaliteedi hindamiseks ja parandamiseks.

Asendusraviteenuse kvaliteedi hindamise uuringuga soovime juhtida tähelepanu järgmistele teemadele.

 • Patsientide hinnang opioidasendusravikeskustes pakutavate sotsiaalsete ja psühholoogiliste
  tugiteenuste kvaliteedile.
 • Võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamise võimalused opioidasendusravipatsientide ja
  teenusepakkujate vahelises suhtluses eesmärgiga lahendada patsientide diskrimineerimise ja
  häbimärgistamise juhtumeid.
 • Opioidasendusravipatsientide elukorralduse ja asendusraviprogrammide pakutavate
  teenustega soostumuse kvalitatiivne hindamine.
 • Võimalused parandada opioidasendusravipatsientide elukvaliteeti juba asendusravil viibimise
  ajal.

  Uurimuse tulemused ja järelmid esitatakse asjassepuutuvatele riiklikele ametkondadele ja avaldatakse
  mh meie veebilehel. Uurimuse lõpuks töötatakse välja opioidasendusraviteenuste kvaliteedi
  parandamise ettepanekud.

Comments are closed