Vanglast vabanenud hakkavad saama ajutist majutusteenust kolmes kohas

Vanglast vabanenud hakkavad saama ajutist majutusteenust kolmes kohas

Vanglast vabanenud inimesed hakkavad Harjumaal, Pärnus ja Haapsalus saama kolme aasta jooksul ajutist majutusteenust koos nõustamisega, et vabanenud jõuaksid paremini tööturule ja seeläbi väheneks korduvkuritegevus. 

Vanglast vabanenud inimesed hakkavad Harjumaal, Pärnus ja Haapsalus saama kolme aasta jooksul ajutist majutusteenust koos nõustamisega, et vabanenud jõuaksid paremini tööturule ja seeläbi väheneks korduvkuritegevus. 

„Justiitsministeeriumi prioriteediks on korduvkuritegevuse vähendamine, mis on üks olulisemaid teemasid ka kriminaalpoliitika põhialuste 2030 eelnõus. Kõige tõhusam vahend selleks on pakkuda vanglast vabanenule ajutist majutusteenust koos nõustamisega. Nimelt on kõige suurem risk uut kuritegu toime panna just esimese aasta jooksul peale vabanemist, mistõttu tuleb nende inimestega tegeleda kohe peale vabanemist, mitte oodata, kuni nad ringkäigul tagasi vanglasse satuvad,“ ütles kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Stanislav Solodov.  

Justiitsministeeriumi eesmärk on suurendada vanglast vabanejate osalust tööturul, sotsiaalteenustel ja hariduses ning vähendada nende retsidiivsust ning tänu majutusteenusele on ministeerium teinud edusamme. „Näiteks aastatel 2015-2018 said majutusteenust 129 vanglast vabanenut. Peale teenuse saamist oli neist tööturul 72% ja nende korduvkuritegevuse näitaja 35%, mis on ilma majutusteenuseta vabanejate keskmisest 9% madalam,“ märkis Solodov.Korduvkuritegevuse vähendamise üks oluline võti on õigusrikkujatele õiguskuuleka elu õpetamine, mida saab teha läbi majutuskoha ja sellega kaasuvate teenuste. „Vanglast vabanenutel ei ole tihtipeale elu- ega töökohta ja neil puudub tugivõrgustik. See on aga omakorda üks suuremaid riskitegureid, miks nad võivad uuesti kuritegusid toime panna. Ajutine majutamine koos töökoha leidmise ning sotsiaalsete suhete õpetamisega on tõhus viis õigusrikkujate suunamiseks. Vabanemisel ei piisa vaid voodikoha pakkumisest, paralleelselt on vaja õiguskuulekust mõjutavaid teenuseid, sh sotsiaal- ja võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine ja töötamine,“ selgitas Solodov.

Hankelepingud sõlmiti kuni 30. septembrini 2022 MTÜ Lootuse külaga, kellel on 10 majutuskohta Laitses, ja MTÜ Samaaria Eesti Misjoniga, kellel on kokku 15 majutuskohta Haapsalus ja Pärnus.Teenuse osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest “Tugiteenus vanglast vabanejatele”.

Allikas: https://www.just.ee/et/uudised/vanglast-vabanenud-hakkavad-saama-ajutist-majutusteenust-kolmes-kohas

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-gaThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.