Euroopa uimastitarvitajate huvikaitseorganisatsioonid: kuulake ÜRO seisukohti ja EL-i uimastistrateegiat, mitte ebakompetentseid juhtivametnikke!

Euroopa uimastitarvitajate huvikaitseorganisatsioonid: kuulake ÜRO seisukohti ja EL-i uimastistrateegiat, mitte ebakompetentseid juhtivametnikke!

veebruar 15, 2023 Euroopa uimastitarvitajate huvikaitseorganisatsioonid: kuulake ÜRO seisukohti ja EL-i uimastistrateegiat, mitte ebakompetentseid juhtivametnikke! kommenteerimine on välja lülitatud By Lunest (Admin)
Pilt: Margus Lõvi.

Euroopa uimastitarvitajate ühisavaldus: on aeg uueks lähenemiseks uimastipoliitikale.

Euroopa uimasteid tarvitavate inimeste võrgustikku EuroNPUD, millega on ühinenud ka MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST, jahmatasid iganenud ja nüüdisaegsest poliitilisest kursist lahknevad mõtteavaldused, millega hiljuti esinesid Antwerpeni sadamat külastades Euroopa Liidu siseasjade volinik Ylva Johansson ja Belgia siseminister Annelies Verlinden, kes süüdistasid uimasteid tarvitavaid inimesi kuritegudes, mille on toime pannud organiseeritud kuritegelikud rühmitused, ja kinnitasid, et Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks „sõltuvustest vaba ühiskonna“. On äärmiselt kurvastav, et lisaks häbimärgistavate terminite kasutamisele toetab Euroopa Liidu siseasjade volinik Ylva Johansson ka aegunud arusaama uimastitevabast maailmast.

Kuulda sellist kammitsetud mõtlemist Euroopa liidritelt ajal, mil me näeme kogu Euroopas üha pragmaatilisemate ja kaalutletumate uimastipoliitika reformimise meetmete (nagu kannabinoidravi võimaldamine, täiskasvanutele mõeldud kanepisaaduste turu reguleerimine ja psühhedeelsete ainete ravipotentsiaali rakendamine) ning kahjude laiaulatuslikuma vähendamise meetmete (nagu ohutuma tarvitamise ruumid, uimastite tarvitamise-eelne testimine ja heroiinipõhine asendusravi) kasutuselevõttu, on sügavalt häiriv.

Volinik Johanssoni väljaütlemised on vastuolus ka Euroopa Liidu enda ametliku uimastistrateegiaga aastateks 2021–2025, mis kutsub EL-i riike üles vähendama uimasteid tarvitavate inimeste häbimärgistamist ning soovitab teha suuremaid ja tasakaalustatud investeeringuid laia valikusse nõudluse ja kahjude vähendamise teenustesse, jättes uimastivaba maailma nurjunud paradigma üldse kõrvale.

Kõik ÜRO agentuurid on ühinenud ÜRO ühise seisukohaga uimastite küsimuses, mis „toonitab taas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni süsteemi pühendumust liikmesriikide toetamisele tõeliselt tasakaalustatud, igakülgsete, integreeritud, tõenduspõhiste, inimõiguste kaitsel rajanevate, arengule orienteeritud ja jätkusuutlike reaktsioonide arendamisel ülemaailmsele uimastiprobleemile“. See ühine seisukoht toetab uimastite tarvitamise ja isiklikuks tarbeks omamise dekriminaliseerimist nii, nagu seda on kahjude vähendamist ja uimastisõltuvusravi soosiva õigusliku keskkonna loomise eesmärgil tehtud Portugalis ja paljudes teistes Euroopa Liidu riikides. Nagu on öelnud endine ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet: „On oluline, et mõned riigid on dekriminaliseerinud mitmesugused uimastitarvitamise vormid eesmärgiga tagada ravi ja teenused ilma igasuguse hirmu või ähvardamiseta ning teha lõpp häbimärgistamisele.“

Praegu eksperimenteeritakse kanepituru seadusliku reguleerimisega mitmesugustes kontekstides ning paljud eksperdid peavad seda kõige sobivamaks meetmeks illegaalsete majandusharudega nagu uimastite salakaubandus seonduva vägivalla vähendamisel. Dekriminaliseerimine on jätkuvalt oluline meede uimastiseaduste reformimise valdkonnas, pakkudes mõistlikku võimalust teha lõpp uimastikontrolliga olemuslikult seonduvatele inimõiguste rikkumistele ja rassilisele ebaõiglusele ning luua dialoogiks ja muutusteks sobiv platvorm. EuroNPUD kutsub üles looma seaduslikul reguleerimisel rajanevat uimastikontrolli-süsteemi kõigi taju muutvate ainete jaoks (ja me saame aru, et liikumine selle eesmärgi poole peab toimuma väikeste sammudega).

Kuni uimastipoliitika on jätkuvalt sellise areneva ja kasvava poliitilise arutelu ja praktikate tandriks, on äärmiselt murettekitav kuulda kriitiliselt tähtsatel ametikohtadel olevate Euroopa juhtivametnike suust sedavõrd kitsarinnalisi ja iganenud mõtteid. Euroopa väärib juhte, kes tegelikult sellistest tulevikku vaatavatest keskusteludest osa võtta suudavad.

Organisatsioonidel, mis soovivad EuroNPUDi seisukohavõtuga ühineda, on võimalik seda teha organisatsiooni kodulehel uudise kommentaariumis.

— Mat Southwell, EuroNPUDi projektijuht; +447969269395, mat.southwell@euronpud.net

— John Melhus, EuroNPUDi huvikaitse töörühm; +47 948 62 338, john.melhus@euronpud.net

www.euronpud.net

Toetajad:

Rahvusvahelised organisatsioonid:

International Network of People who Use Drugs (INPUD)

Students for Sensible Drug Policy International (SSDP)

Women and Harm Reduction International Network (WHRIN)

International Drug Policy Consortium (IDPC)

Centre on Drug Policy Evaluation (CDPE)

Piirkondlikud ja riiklikud organisatsioonid (allkirjastamise järjekorras):

Correlation — European Harm Reduction Network (Euroopa)

Release Legal Emergency & Advice Services (Ühendkuningriik)

Organisation for the Prevention of Intense Suffering: OPIS (Šveits)

Instituto RIA AC (Mehhiko)

Harm Reduction (Austraalia)

Forum Droghe (Itaalia)

la Societą della Ragione (Itaalia)

Chemical Sisters (Itaalia)

Youth RISE (Iirimaa)

The Association for Humane Drug Policy (Norra)

Centro de Orientación e Investigación Integral: COIN (Dominikaani Vabariik)

West Africa Drug Policy Network (Lääne-Aafrika)

ITANPUD APS (Itaalia)

Akzept e.V. Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik (Saksamaa)

NZ Drug Foundation (Uus-Meremaa)

SKOSH (Holland)

Andrey Rylkov Foundation for Health and Social Justice (Venemaa)

Africa Network of People who Use Drugs: AfricaNPUD (Aafrika)

POS Foundation (Ghana)

Sihtasutus Mainline (Holland)

Law Enforcement Action Partnership (Ühendkuningriik ja EL)

Citywide Drugs Crisis Campaign (Iirimaa)

NoBox Transitions Foundation, Inc. (Filipiinid)

Estonian Association of People Using Psychotropic Substances “LUNEST” (Eesti)

Helsinki Foundation for Human Rights (Poola)

GAT portugal: Grupo de Ativistas em Tratamentos (Portugal)

AIDES: Association de lutte contre le VIH/sida et les hépatites (Prantsusmaa)

Associazione “L’Isola di Arran ODV”  (Itaalia)

Coalition PLUS: réseau international d’associations communautaires de lutte contre le VIH/sida (Prantsusmaa, Maroko, Mali ja Kanada HIVi-vastase võitluse ühingute koalitsioon)

Drug Policy Network South East Europe (Kagu-Euroopa)

ARAS: Romanian Association Against AIDS (Rumeenia)

Service User’s Rights in Action (Iirimaa)

Društvo AREAL (Sloveenia)

Association Prevent, Novi Sad (Serbia)

European Youth Drug Policy Consortium (Euroopa)

SSDP Vienna (Austria)

HOPS: Healthy Options Project Skopje (Põhja-Makedoonia)

Ex Aequo ASBL – Belgium: association communautaire de lutte contre le VIH/Sida et de santé gloable pour les HSH (Belgia)

Romanian Harm Reduction Network: RHRN (Rumeenia)

Rights Reporter Foundation (Ungari)

Responsabilité Espoir Vie Solidarité: REVS PLUS (Burkina Faso)

West Country Respect (Ühendkuningriik)

Groupement Romand d’Etudes des Addictions: GREA (Šveits)

Groupe santé Genčve (Šveits)

Positive Voice: Greek Association of PLHIV (Kreeka)

PeerNUPS (Kreeka)

Hellenic Liver Patient Association “Prometheus” (Kreeka)

Association Prevent, Novi Sad (Serbia)

Brukarföreningen Stockholm (Rootsi)

CASO (Portugal)

Comments are closed