AVALEHT

Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing “LUNEST”


Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST on eri emakeelega ja eri kodakondsusega (või ilma kodakondsuseta) inimeste kogukond.

MTÜ LUNEST tegeleb Eesti uimasteid tarvitavate inimeste huvide ja võõrandamatute inimõiguste kaitsega.

Meie missiooniks on vähendada ühiskonnas uimastitarvitajate suhtes levinud diskrimineerivaid hoiakuid.


Meie prioriteedid on:

  • uimastitarvitajate huvide ja võõrandamatute inimõiguste kaitse;

  • üldsuse teavitamine tõenduspõhistest lähenemistest probleemsele uimastitarvitamisele;

  • psühhoaktiivsete ainete täieliku dekriminaliseerimise, nende ainete tarvitamise eest määratavate karistuste kaotamise ja nende turgude tõhusa reguleerimise suunalise poliitika toetamine;

  • uimastitarvitajate tervise säilitamise ja haiguste ennetamise tõhusate programmide edendamine;

  • repressiivse uimastipoliitika ohvrite taasühiskonnastamine.

Majandusaasta aruanne 2017_MTÜ_LUNEST

Majandusaasta aruanne 2018_MTÜ_LUNEST

Majandusaasta aruanne 2019_MTÜ_LUNEST

Majandusaasta aruanne 2020_MTÜ_LUNEST

Majandusaasta aruanne 2021_MTÜ_LUNEST

Majandusaasta aruanne 2022_MTÜ_LUNEST

LUNEST liikmeks sisseastumise avaldus ja liikmelisuse kord ning liikmemaksu tasumise eeskiri